karibibit

karibibit

anglicky: Karibibite německy: Karibibit , Strunz-8: IV/J.07-10, Fe2As4(OH,O)9

karibibit

[podle typové lokality Karibib, Namíbie] - tvoří hnědožluté drobné vřetenovité svazky měkkých ohebných vláken, t=1-2 ,h=4.07. Vyskytuje se v granitických pegmatitech a na některých rudních žilách s vyšším obsahem As. Na lokalitě Karibib byl nalezen v pegmatitu uvnitř dutinek löllingitu v asociaci s eosphoritem, skoroditem a křemenem.
Volba jazyka

Nejstarší český internetový obchod s minerály
 mobil & tablet