! prodáno !

Není další položka. STILBIT ::: Přehled všech položek výběru Následující položka výběru

Šířka
8 cm
Výška
5.5 cm
Hloubka
4.5 cm
Hmotnost
230 g
 
Lokalita
Stát

Drobná bazaltová dutina - geoda vystlaná cukrovitým bílým prehnitem na který nasedají lososvě růžové krystaly stilbitu do velikosti 2 cm.

sbírkové kameny - stilbit, prehnit, #2474,

stilbit

anglicky: Stilbite německy: Stilbit , Strunz VIII: VIII/J.23-30,

stilbit

[řečtina] - bezbarvý, bílý, našedlý až červenavě zbarvený jednoklonný nerost ze skupiny zeolitů, heptahydrát alumokřemičitanu vápenatého, t=3-4, h=2.1-2.2. Tvoří prorostlice, snopkovité až radiálně paprsčité agregáty. Vyskytuje se v dutinách čedičů a podobných hornin, v České republice například u České Lípy a Oslavan.

prehnit

anglicky: Prehnite německy: Prehnit , Strunz VIII: VIII/G.07-30, Ca2Al2Si3O10(OH)2

prehnit

[podle plukovníka Hendricha von Prehna] - bledě zelený, narůžovělý kosočtverečný minerál, zásaditý křemičitan vápenato-hlinitý ze skupiny prehnitu-bavenitu, t=6-6.5, h=2.94. Vyskytuje se ve formě paprsčitě uspořádaných krystalů či celistvý. Autometamorfní produkt bazických hornin, hlavně na alpských žílách, v Česká republice v kulovitých agregátech v Markovicích, v Krásném u Šumperka a jinde. Mocné výplně se vyskytují v Pooně a jinde v Indii, v New Jersey (USA).stilbit - najdete v dalších odděleních:Volba jazyka

Nejstarší český internetový obchod s minerály
 mobil & tablet